OmYogaKami.jpeg

Om

Yoga Kami är en ideell förening som arbetar aktivt för en värld fri från våld och mot diskriminering. Vi grundar vårt arbete i yogans filosofi och tradition. För oss är det viktigt att göra yogan till en mer inkluderande metod som är till för alla, oavsett ålder, kropp eller bakgrund. Yoga som metod kan vara en stor hjälp för att motverka psykisk ohälsa och hantera stress, som inte bör vara bara för en liten del av samhället. 

Yoga Kamis syfte är att erbjuda kurser, retreat och workshops i yoga och meditation med en tydlig grund i yogafilosofi och etik och därmed bidra till ett hälsosammare, fredligare och mer inkluderande samhälle. Vårt sätt att arbeta och lära ut yoga utgår från att göra praktiken vardagsnära och relevant i dagens samhälle.


Yoga - att föra samman, vara intim med Kami - vi

Namnet Yoga Kami speglar att vi både vill föra samman människor, skapa gemenskap och att vi alla genom yoga ska få en möjlighet att se hur vi blir till tillsammans.